เที่ยวไต้หวันตอนใต้ Taiwan

เขตแดนตอนใต้ของไต้หวัน ประกอบด้วยเจียยี่ ไถหนาน เกาสง และผิงตง ซึ่งอยู่ในเขตเส้นรุ้ง(ละติจูด) เหนืออากาศร้อนตลอดทั้งปี เป็นอาณาเขตที่มีสภาพและบรรยากาศอบอุ่นแบบเมืองใต้ แต่ละเมืองมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน เช่น เมืองท่าพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในไต้หวันของเมืองเกาสง ภูเขาสูงของเมืองเจียยี่ โบราณสถานของเมืองไถหนานหาดทราย โขดหินปะการัง และบรรยากาศเขตร้อนของผิงตงล้วนแล้วแต่มีจุดเด่นที่ต่างกัน ของเมืองนั้นเกาสงเป็นเมืองเมืองท่าพาณิชย์ที่ใหญ่ที่สุดในไตหวันและใหญ่เป็นอันดับสองของไต้หวันรองจากมหานครไทเป เป็นศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจและคมนาคมในเขตภาคใต้นอกจากจะมีสิ่งก่อสร้างที่ทันสมัย ทิวทัศน์ของท่าเรือเก่าและท่าเรือใหม่ ทัศนียภาพริมฝั่งแม่น้ำยามราตรีและแสงสีเสียงของระเบียงเมืองแล้ว ยังมีทิวทัศน์ของบึงเหลียนฉือถาน(บึงดอกบัว) เขาโซ่วซาน อ่าวซีจื่อวาน ฉีจุน และทะเลสาบเฉิงชิงหู ตลาดกลางคืนหรือไนท์มาร์เก็ตลิ่วเหอเย่ซื่อที่คึกคักเต็มไปด้วยผู้คน อาหารพื้นเมืองอันเลิศรสของฉีจุนก็เป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยวทั้งหลายอย่างมากบึงเหลียนฉือถาน (บึงดอกบัว)
เป็นแหล่งท่องเที่ยวในชานเมืองตอนเหนือของเมืองเกาสง บริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้าและวัดวาอารามอยู่มากมายด้านทิศเหนือมีศาลข่งเมี่ยว(ศาลขงจื้อ) ด้านทิศใต้มีเจดีย์ หลงฝู่ถะ(เจดีย์มังกร-พยัคฆ์) และชุนชิวเก๋อ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบพระราชวังจีน ทุกวันเมื่อใกล้ค่ำ แสงอาทิตย์ยามเย็นจะสะท้อนบนผิวน้ำ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดของแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้สถานที่ใกล้เคียงมีโบราณสถานระดับชาติ คือ กำแพงเมืองและประตูเมือง ของฟ่งซานเซี่ยนจิ้วเฉิง (เมืองโบราณฟ่งซาน) (Lotus Lake บึงเหลียงฉือถาน)